นโยบายการเปลี่ยน / คืนสินค้า
 1. นโยบายการเปลี่ยนและรับคืนสินค้า ถูกกำหนดโดยบริษัท เอ็ม.เอส.ซีเคร็ดพลัส จำกัด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ หากลูกค้าตรวจพบว่าสินค้าที่ได้รับเกิดจากปัญหาความผิดพลาดของบริษัทหรือจัดส่งมีความผิดพลาด โดยลูกค้าสามารถส่งสินค้าที่เกิดปัญหากลับมาทาง EMS โดยสินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
 3. ในการส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาทเข้าบัญชีผู้ใช้งานของท่าน
 4. สินค้าทางบริษัทฯ รับคืนนั้น จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แกะกล่อง หรือเปิดใช้งาน(ยกเว้นกรณีแพ้) มีป้ายราคา ป้ายสคบ ป้ายยี่ห้อสินค้ายังคงอยู่ โดยสินค้าต้องยังไม่มีแกะบรรจุหีบห่อ สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพเดียวกันกับที่เราส่งให้ท่าน
 5. เงื่อนไขในการรับคืนสินค้า ครอบคลุมไปถึงการรับคืนสินค้า อันเนื่องมาจากลูกค้าเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้อย่างรุนแรง โดยลูกค้าสามารถติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหา โดยสินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้นั้น จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณบรรจุสินค้าตามที่ระบุไว้ในฉลากสินค้า โดยยื่นเรื่องมายังทางบริษัทฯ โดยระบุชื่อสินค้าที่เกิดอาการแพ้พร้อมกับใบรับรองแพทย์ ทางบริษัทยินดีที่จะแลกเปลี่ยนหรือคืนให้แก่ท่าน
 6. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] หรือติดต่อผ่าน
 7. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้
  1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทางเว็บไซต์ www.secretbloom.com หรือช่องทางให้บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ของบริษัท เอ็ม.เอส.ซีเคร็ด พลัส จำกัด
  2. ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (ไม่นับอาการแพ้ตามข้อกำหนดข้างต้น)
  3. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
  4. ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด
  5. ลูกค้าไม่ส่งสินค้ากลับคืนเราภายใน 7 วัน นับหลังจากที่ได้รับสินค้า

ในการแจ้งเพื่อเปลี่ยน/คืนสินค้า กรุณากรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยน/คืนสินค้าให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเหตุผลในการเปลี่ยน/คืนสินค้า หลังจากได้รับการยืนยันและติดต่อกลับจากทาง secretbloom แล้ว ท่านสามารถส่งคืนกลับมาทาง EMS โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าในเบื้องต้น หลังจากบริษัทได้รับคืนสินค้าจากท่าน เราจะคืนสินค้า พร้อมค่าจัดส่งสินค้าคืนให้แก่ท่าน

แบบฟอร์มแจ้งความจำนง
 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า จากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาท
 4. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากพวกเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ
 5. เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 6. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ [email protected] สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์
 7. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
  1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก secretbloom.com
  2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)
  3. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
  4. ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่น ๆ ของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
  5. ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า