ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Secrebloom.com (จากนี้ไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์” ) ที่บริหารงานโดย บริษัท เอ็ม.เอส.ซีเคร็ดบูม จำกัด สำนักงานใหญ่ 514/15-17 ซอย รามคำแหง 39(เทพลีลา 1)แขวงวังทองหลาง กทม. 10310 (จากนี้ไปจะเรียกว่า “เรา” หรือ “secretbloom.com” ) เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย สนุก สำหรับทุกผู้ใช้บริการของเรา เราได้สร้างเงื่อนไขการใช้บริการของเรา โปรดทราบว่าโดยการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์หมายถึงคุณตกลงที่จะผูกพัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราอาจ จะทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์นี้เวลาใดก็ได้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์ และเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงใด การเข้าถึง อย่างต่อเนื่องของคุณ หรือการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

บริษัท เอ็ม.เอส.ซีเคร็ดบูม จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เราดำเนินงานในประเทศไทยและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นไปตามความ ต้องการและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เราไม่อยู่ในฐานะที่จะรับประกันให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจงหรือข้อกำหนดภายใต้เขตอำนาจในท้องถิ่นของลูกค้า

การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • หากประสงค์จะใช้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการแต่อย่างใด ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกท่านว่า “ผู้ใช้บริการ หรือ ท่าน”

 • ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้กับทางเราไว้เป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ทาง secretbloom.com จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้ตรวจสอบความเป็นจริง และความถูกต้องของข้อมูลที่แจ้งกับเราไว้ หากตรวจพบว่าไม่ตรงกับความจริง ทาง secretbloom.com มีสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน และงดเว้นสิทธิพิเศษต่าง ๆ

 • ผู้ใช้บริการจะรักษารหัสประจำตัว (ID) หรือรหัสผ่าน (password) ของตนให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ และจะเข้าใช้บริการใน beauticool.com ด้วยตนเองเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบ ชำระค่าสินค้าและบริการหากมีบุคคลใดล่วงรู้ หรือใช้รหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการ เข้ามาใช้บริการใน beauticool.com ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ตาม

 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการในเว็บไซต์ โดยใช้ข้อความหยาบคาย เสียดสี ไม่เหมาะสมใด ๆ , ต้องไม่ให้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย ดูหมิ่น ให้ร้าย หรือเสียหายต่อ secrebloom.com หรือผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ หรือกับบุคคลอื่น ๆ , ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ของ secretbloom.com หรือบุคคลใด

 • ผู้ใช้บริการต้องใช้นามจริง หรือนามแฝง (Username) ที่เหมาะสม สุภาพ ไม่หยาบคาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี

 • ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ หรือผลประโยชน์ หรือรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการในเว็บไซต์ ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง secretbloom.com

 • secretbloom.com อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของคุณถ้าจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือการเปิดเผยเป็นเหตุผลที่จำเป็นเพื่อ

  • ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
  • ฝ่าฝืนการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้
  • ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเนื้อหาใด ๆ เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม
  • การตอบสนองต่อการร้องขอของผู้ใช้บริการสำหรับการบริการ
  • การปกป้องสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ secretlboom.com (และพนักงานของเรา) ผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ
 • การให้บริการอาจจะสิ้นสุดลงได้โดย

  • ผู้ใช้บริการบอกเลิก โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเว็บไซต์
  • ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎหรือเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ ทางเว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการพึงมีโดยไม่ต้องบิกกล่าวล่วงหน้า
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ หรือสิทธิใด ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อีกต่อไป

นโยบายด้านลิขสิทธิ์

 • secretbloom.com และทุกส่วนประกอบของทุกหน้าที่ปรากฎในเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้า

 • เว็บไซต์นี้มีข้อมูล , รูปถ่าย , กราฟิก , วีดีโอ , ข้อความ , การออกแบบหน้าเว็บไซต์ และอื่น ๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย และบริษัท บิวตี้คูล เอเชีย จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าว อนุญาตให้คัดลอกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการพิมพ์ในส่วนที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวางคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ secretlbloom.com และค้นหาบน search engine เท่านั้น การทำสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น การปรับเปลี่ยนการกระจายซ้ำการส่งการแสดงผลหรือการทำงาน ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอ็ม.เอส.ซีเคร็ดบูม จำกัด เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 • ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ secretbloom.com ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็นเงินบาทไทย

 • หากผู้เยาว์ใดจะต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จาก secretbloom.com ควรจะเป็นหลังจากที่ผู้ปกครองตามกฎหมายหรือผู้ปกครองได้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของผู้เยาว์แล้วการที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือใช้บริการของเราย่อมเป็นการยืนยันว่าคุณไม่ใช่ผู้เยาว์แล้ว และแสดงว่าคุณยอมรับและมีข้อผูกพันต่อกติกาและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ หากเกิดผลกระทบใด ๆ จะไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิด ชอบของเรา

 • ข้อความและข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอใน secretbloom.com มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการให้บริการ รวบรวมข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์ และข้อมูลด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นที่แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น เราจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูล บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์

 • secretbloom.com เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยบริษัท ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มา หรือรายละเอียด ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ โดยเหตุจากข้อมูลในเว็บไซต์ secretbloom.com

 • ข้อความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการประเมินโดยองค์การอาหารและยาประเทศเทศไทย ผลที่ได้จากการนำเสนอของข้อความอาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในบุคคลทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ ในการรักษาหรือป้องกันภาวะหรือโรคใด ๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกนำมาใช้อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำข้อควรระวังและแนวทางบนผลิตภัณฑ์ คุณควรตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด อาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้น

 • การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ secretbloom.com ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับคำแนะนำทางการแพทย์มืออาชีพ secretbloom.com เป็นเพียงเว็บจำหน่ายเครื่องผลิตภัณฑ์ความงามออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการ ส่งผ่านข้อมูล กรุณาปรึกษากับแพทย์ของคุณเองหรือผู้ประกอบการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สินค้าใด ๆ , ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ก่อนที่จะใช้ secretbloom.com ไม่ให้หรือตั้งใจที่จะให้คำ ตอบใด ๆ กับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และเว็บไซต์ secretbloom.com ไม่ได้แทนที่ความคิดเห็นทางการแพทย์มืออาชีพหรือทรัพยากรทางการแพทย์ใด ๆ secretbloom.com ไม่ได้แสดงตัวเองเป็นแพทย์ หรือมีนัยนี้ ไม่มียาตามใบสั่งแพทย์หรือการรักษาทางการแพทย์บนเว็บไซต์

 • secretbloom.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบในการยกเลิก ลด หรือเพิ่ม เปลี่ยนแปลงปริมาณผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ที่จะมีให้กับคุณ โดยดุลยพินิจ ของ secretbloom.com เอง

 • secretbloom.com เป็นเพียงเว็บไซต์ขายสินค้าและจะไม่รับผิดชอบใด ๆต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมผลสืบเนื่องหรือเป็นแบบอย่าง (รวมถึงความเสียหายที่เกิดการสูญเสียกำไรหรือ ขาดทุน ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้ซื้อจาก secretbloom.com) กรุณาอ่านข้อมูลทั้งหมดในด้านการรับประกันหรือคำเตือนที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายของผลิตภัณฑ์หรือในบรรจุ ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และป้ายชื่อก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ซื้อใน secretbloom.com


ข้อมูลสี

secretbloom.com ได้พยายามที่จะแสดงสีของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องใกล้เคียงสีจริงที่สุด สีที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับการแสดงผลหน้าจอของคุณ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามสินค้าจริงเสมอไป

ใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์และการเชื่อมต่อไปยังไซต์อื่น ๆ

 • secretbloom.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตที่อาจทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการในเว็บไซต์ได้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ การใช้งานถือ ว่าผู้ใช้บริการยอมรับสิ่งเหล่านี้

 • ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงเนื้อหาและอื่น ๆ บนเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ยุ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความ ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การใช้เนื้อหาใด ๆ หรือการบังคับใช้ข้อจำกัด ในการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหานั้น คุณจะไม่แทรกแซงหรือทำลายไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือฝ่า ฝืนข้อกำหนดใด ๆ

การให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับสินค้าต่าง ๆ (ต่อไปจะเรียกว่า “รีวิว” , “review” )

เราต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อไปใช้ หรือศึกษาและชอบในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นอย่างไร เราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการช่วยเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ หรือสินค้า ที่ชื่นชอบ โดย

 • มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ชอบ หรือไม่ชอบผลิตภัณฑ์นั้น

 • ความคิดเห็นทั้งหมดที่ส่งมายัง secretbloom.com เราของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงในเว็บไซต์ หรือจะลบบางความคิดเห็นออก หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนก่อนการลงในเว็บไซต์ในกรณีที่เนื้อหานั้นไม่ เหมาะสม มีการพาดพิงถึงบุคคลอื่น หรือใช้คำที่ไม่สุภาพ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของทางเรา โดยการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขนี้

 • การส่งรีวิว หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ลงในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการรับรองว่า

  • เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
  • ผู้ใช้บริการเป็นผู้เขียนความคิดเห็น หรือรีวิว และเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยยินยอมมอบสิทธิ์ในการใช้ และอนุญาตให้ secretbloom.com มีสิทธิ์ในการใช้ เผยแพร่ และสิทธิอื่นๆ กับความคิดเห็น หรือรีวิวดังกล่าวข้างต้น
  • ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และไม่มีการกระทำใด ๆ ที่ละเมิด ลิขสิทธิ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ของผู้อื่น
  • ไม่มีข้อความที่จะสร้างความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ หรือศาสนา หรือก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือกลั่นแกล้งบุคคลใด ๆ
  • ไม่มีข้อความที่ดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยามสถาบันใด ๆ หรือข้อความที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของคนไทย
  • ไม่มีการลงข้อมูลของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ , ชื่อ , ที่อยู่อีเมล์ , หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลในการติดต่อ โดยไม่ได้รับการอนุญาตก่อน

ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

 • เราไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 • หากไม่สามารถให้บริการได้บางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆของผู้ใช้บริการขัดข้อง ชำรุด หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบสื่อสารใด ๆ ขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือการความคุม เราไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ


สุดท้ายนี้ การกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้งานทางเว็บไซด์เป็นไปเพื่อรักษาความเรียบร้อยและสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้งานเว็บไซด์เพื่อตัวท่านเองและเพื่อผู้ร่วมใช้งานท่านอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจ ว่าทุกท่านจะได้รับความสุข และสนุกสนานกับการช็อปปิ้งบนเว็บไซด์ secretbloom.com ค่ะ